PANDUAN

Bagaimana Cara mudah Menukar Nombor WhatsApp

Untuk menukar nombor telefon dalam aplikasi WhatsApp, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka aplikasi WhatsApp dan masuk ke menu pengaturan dengan mengklik icon “Gear” di bahagian atas kiri layar.
  2. Pilih “Akun” dari menu pengaturan yang muncul.
  3. Pilih “Ganti nombor” dari menu yang muncul.
  4. Masukkan nombor telefon lama anda dan nombor telefon baru yang anda mahu gunakan di dalam aplikasi WhatsApp. Pastikan untuk memasukkan nombor telefon baru anda dengan benar, termasuk kod negara dan tanpa ruang atau tanda pemisah lain.
  5. Tekan “Kirim kod verifikasi” untuk menerima kod verifikasi melalui SMS atau panggilan telefon. Ikuti arahan yang diberikan untuk memverifikasi nombor telefon baru anda.
  6. Setelah anda selesai memverifikasi nombor telefon baru anda, anda akan diberi pilihan untuk menyimpan kontak yang ada dalam daftar kontak anda ke dalam aplikasi WhatsApp. Pilih “Ya” jika anda mahu menyimpan kontak tersebut, atau “Tidak” jika anda tidak mahu.
  7. Klik “Selesai” untuk menyimpan perubahan nombor telefon anda di dalam aplikasi WhatsApp.

Setelah anda selesai, nombor telefon baru anda akan digunakan di dalam aplikasi WhatsApp dan anda akan dapat menerima dan mengirim pesan dengan nombor telefon baru tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles